www.tevonamai.lt

info@tevonamai.lt

+370 600 65500

 

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektas “Pokyčių metas”.

Projekto kodas. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0023 

Projektą įgyvendino Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija kartu su partneriu Krikščioniškuoju labdaros fondu"Tėvo namai".

Projektas pasiekė tikslą  – padėjo 250 socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, teikiant individualizuotą socialinės integracijos ir profesinio pajėgumo stiprinimo paslaugų kompleksą.  Projekto metu pareiškėjas su partneriais:
– vykdė individualias ir grupines psichosocialinės tikslinės grupės (TG) narių reabilitacijos veiklas;
– teikė profesinės reabilitacijos paslaugas.
– kėlė projektą vykdančio personalo, dirbančio su asmenimis, išėjusiais iš įkalinimo įstaigų, kompetencijas ir kvalifikaciją.

Buvo pasiektas didelis rezultatas – virš 100 asmenų pradėjo sėkmingai ieškotis darbo.

Kauno m., Kaišiadorių ir Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybėse pareiškėjas su partneriais įgyvendino šias priemones ir paslaugas:
-Individualaus poreikių vertinimo, motyvavimo, darbinių ir socialinių įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, psichologo konsultacijų ;
-Bendrųjų gebėjimų ugdymo, atkūrimo ir palaikymo;
-Profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo;
-Konsultavimo įsidarbinant; darbo paieškos ir įdarbinimo.